Wat is een consultant’s

Evenementen beveiliging

Wat is de taak van een consultant? Welk advies geven zij?

Een adviseur is een ontvanger van informatie en laat zich daardoor beïnvloeden bij het nemen van een weloverwogen beslissing over een bepaald onderwerp of probleem. Zij zoeken deskundige hulp om oplossingen voor problemen te vinden. Tips en suggesties van adviseurs worden altijd aanvaard, maar alleen als bewezen is dat zij noodzakelijk en praktisch zijn.

Hoe helpen consultants? Zij bieden belangrijke informatie en begeleiding alleen als er een duidelijke behoefte aan is. Ondernemingen houden altijd rekening met de suggesties van consultants voor de concretisering van hun ontwerpen. Hoewel de meeste consultants als onafhankelijke contractanten werken, hebben anderen contracten met bepaalde bedrijven, die zij in-house vervullen.

Hoe brengt een consultant zijn tijd door?

Adviseurs besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan “marketing”, d.w.z. het benaderen van werkgevers en potentiële cliënten; dit kan gemakkelijk worden gedaan via reclame op geschikte plaatsen, waaronder het world wide web.

Consulenten bereiken ook potentiële cliënten “op het terrein”, d.w.z. via eerste contacten via e-mail en telefoongesprekken.

Welke onderwerpen komen in het advies van een consultant aan bod?

Gesprekken met klanten richten zich altijd op twee kerngebieden: producten/diensten en markt/klanten. Andere, minder voor de hand liggende toepassingen zijn personeelszaken, personeel en informatietechnologie.

Aanvullende dekking zal later worden ingebracht.

De kennis van een consultant op het gebied van informatietechnologie zal worden gebruikt voor advies inzake systemen en beveiliging.

Wat voor advies geven ze?

Alle consultants zullen worden ingezet om praktisch advies te geven over het opzetten van een systeem, het onderhoud van een systeem, het upgraden van een systeem en het verzekeren van de rentabiliteit van een bedrijf. Er zal ook technisch advies worden gegeven op het gebied van kwaliteit, kosten en dienstverlening.

360 Feedback is de belangrijkste financiële beloning die consultants van hun klanten verlangen. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat u kwalitatief goede dossiers moet bijhouden en tijdig rapporten moet opstellen, de kosten laag moet houden en bereid moet zijn te investeren in opleiding.

Enig commentaar over adviseurs?

Recente Enquêtes

Dienstverleners die de laatste tijd business-to-business-cliënten hebben geleverd, merkten op dat het merendeel van hun werk van dezelfde aard is, dat zij al hun cliënten hetzelfde niveau van dienstverlening en begeleiding konden bieden en dat er zeer weinig ruimte was voor individuele dienstverlening aan de klant.

Gewapend met deze informatie en de passie om de manier waarop zaken worden geleverd aan de massa’s te veranderen, staan sommige consultants op het punt de taak op zich te nemen om hun kennis en vaardigheden op te frissen door te leren hoe 360 Feedback enquêtes moeten worden uitgevoerd.

360 Feedback Onderzoeken

Deze nieuwe benadering van het verstrekken van waardevolle feedback aan klanten is afkomstig van een groep mensen die al een aanzienlijk aantal jaren in het bedrijfsleven actief zijn. De leden van deze groep hebben een aantal toepassingen gecreëerd waarmee rekeninghouders hun voordeel kunnen doen met deze nieuwe mogelijkheid. Deze toepassingen zijn nu geïntroduceerd bij een groot aantal bedrijven over de hele wereld, waarvan er vele hebben geïnvesteerd in het gebruik van deze nieuwe dienst.

Door inzicht te krijgen in de behoefte aan feedback en in de manier waarop deze aan verschillende soorten cliënten kan worden verstrekt, kan men zien dat het mogelijk is nieuwe cliënten aan te trekken. Ter ondersteuning van deze nieuwe aanpak zullen consultants worden ontwikkeld en gekoppeld aan organisaties die deze enquêtes aanbieden. Dit zal een grotere kans bieden om feedback te geven aan de cliënten.

Een verscheidenheid van mogelijke zakelijke functies

Er zijn een groot aantal verschillende mogelijke zakelijke toepassingen die met behulp van 360 feedback kunnen worden nagestreefd, te beginnen met het regelen van feedbackenquêtes in het eerste gesprek, het onderhandelen over vergoedingen, het uitvoeren van de ondervraging van individuele werknemers en ook het afspreken hoe deze informele enquêtes aan het hogere management moeten worden gerapporteerd.

Andere toepassingen die kunnen worden overwogen, zijn contact opnemen met werknemers die arbeidscontracten hebben ondertekend om na te gaan of het bedrijf voldoet aan de voorschriften inzake gelijke kansen op de arbeidsmarkt, nagaan hoe een bedrijf zich houdt aan de voorschriften van de Food and Drug Administration inzake medicare-dekking voor werknemers en vakantiesteun vragen.

De onderzoeken die zullen worden uitgevoerd, zijn van het volgende type:

– Zelfevaluatie. Persoonlijk. Telefonisch.

De feedback die u geeft, zal zo gedetailleerd mogelijk zijn en altijd anoniem blijven. Dit is voor de bescherming van alle betrokkenen en alle betrokken personen. U zult uw verslag dan ook niet kunnen gebruiken om personen te discrimineren of met naam en toenaam te noemen.

Het onderzoek is beschikbaar voor het grote publiek en wordt beschermd door een wachtwoord. U zult uw rapport niet kunnen verkopen, verspreiden of verhuren.

De enquête zal op een aantal verschillende manieren worden gepresenteerd en zal altijd een van de volgende zijn:

-jaarlijkse, regionale of gespecialiseerde- herhalingen van de enquête- formaat- online te beluisteren- downloadbaar formaat- online te lezen- PDF-formaat

Individuen of teams kunnen onafhankelijk werken aan het invullen van de enquêtes of één enkele persoon verantwoordelijk maken voor het invullen van de enquête. Klanten met 360 feedback krijgen de kans om de werkgevers met wie ze te maken hebben te beoordelen op een schaal van 1-5. Dat kan een score van vijfentwintig of honderdvijfenzeventig zijn. Als u een nieuwkomer bent, krijgt u een score van vijfentwintig.

Lees meer:
Bouwplaatsbeveiliging 
Mobiele camerabewaking

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.