Hoe een pre-tekening te gebruiken

Expert interview

Loodgietersinspecties voorafgaand aan de kruising, bewonersrapporten en rapporten van Streets-InvestUTERS op intelligente wijze gedocumenteerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naleving van de Ontario Building Code, Ontario verplichte vergunningsnormen, ushed of gehaaste projectdocumenten, algemene onderaannemersovereenkomsten, amalgoise bestemmingsplannen en beperkende convenanten, onder andere.

Het werk van een bestektekening is zeer belangrijk. Het vereist niet alleen kennis en ervaring in architectuurtekenen, maar biedt ook alternatieven gebaseerd op het budget en de vereisten van de klant. Sommige van deze alternatieven kunnen omvatten: elektronische ontwerpelementen, architecturale elementen, mechanische en elektrische berekeningen, plaatsbepaling verder voor commerciële en residentiële gebieden, leveranciersinformatie, leveranciersverbintenissen en kosten van het project.

Een uitgebreide spec tekening heeft een stap-voor-stap proces dat begint met een robotische generatie van het document, gevolgd door de plaatsing op een externe website, speciaal gemaakt voor spec tekening behoeften.

Er zijn standaardisatieprocedures om de nauwkeurigheid van de informatie, de specificaties en de gegevensbestanden te garanderen.

In het voorbeeld wordt, met goedkeuring van de klant, een zustersite gecreëerd voor de beoordeling van de documenten door underwriters en andere deskundigen op dit gebied. Dit zal ervoor zorgen dat de informatie in de spec tekening juist en tijdig is. De informatie op de site wordt gebruikt om een masterprogramma op te stellen, dat uiteindelijk wordt overgedragen aan de klant. De klant zal dan worden geïnformeerd in het benodigde formaat (Ger hooks of PDF) over hoe de documenten te gebruiken voor hun project.

De volgende stap is de oprichting van een werkgroep die toezicht houdt op de uitvoering van het project. De opdrachtgever belt een selectie van de bestektekenaars om hen te briefen over hun project. Er wordt een selectie gemaakt aan de hand van een complex proces dat bestaat uit: interviews met de klant, bezoeken ter plaatse, voorstellen voor offertes en voorstellen, CC-balansen ter plaatse, beoordelingen van projectrapporten en goedkeuring van de klant, bouwdocumenten en -usies. Nadat de selectie is gemaakt, wordt een masterinventarisatieplan (koloniaal ontwerpformaat) opgesteld. Dit documenteert de algemene reikwijdte van het ontwerp en wordt te allen tijde opgeslagen voor toekomstige referentie door de klant. Als follow-up van het project, wordt een volledige BIA opgesteld tegen een kostprijs van 10% en wordt voorgelegd aan de klant. Tenslotte worden een 3-jarige Workroc licentie en standaard bouwdocumenten aan de klant en de verkoper voorgelegd.

Vervolgens krijgt u binnen korte tijd de volgende documenten die nodig zijn om met het bouwproject te beginnen: een nauwkeurige kostprijs, een startbrief voor de werkzaamheden, aanbestedingsdocumenten, BIA-documenten en een gunning door de opdrachtgever.

Al deze documenten moeten om voor de hand liggende redenen opzij worden gelegd voor de duur van het project. Bouwtrofeeën zijn verzamelobjecten en om eerlijk te zijn behoren zij gewoonlijk niet tot de primaire dagelijkse zorg van de klant.

De klant koos voor de aankoop van een volledig spec boek over Gebouwen, huurtermijn en een Computer Ondersteund software programma om te communiceren met verkopers en de overheid. De klant had bepaald waar elke verkoper zou komen op basis van hun relatieve nabijheid aan de overkant van de straat, de lengte van de doorlooptijd van het project, taalvaardigheid en vooral de kosten.

De cliënt had een ontmoeting met B dissipator Company en kreeg te horen dat zij geen belangstelling voor het project hebben. Zij zouden waardevollere projecten hebben en hij zou een aantal cheques moeten uitschrijven.

Aan de andere kant was de aannemer die door uw architect in een videogesprek werd onderhouden, de oplossing die hij had voor alle punten die hem gevraagd waren te voltooien. De klant sprak haar goedkeuring uit over zijn oplossingen. Na het vinden van iemand die zij goedkeurde en achtenswaardig achtte. Dit is waar de onderhandelde overeenkomst in werking treedt.

In deze situatie werd de architect gevraagd of hij iets te zeggen had als de opdrachtgever hem niet onmiddellijk zou betalen. Hij zou proberen de aannemer onder druk te zetten om het geld te krijgen in de weken na de ondertekening van het volledige bestek en zou beginnen met het uitvoeren van de voor de aankoop aangekochte werken. Toen de opdrachtgever zich ongemakkelijk voelde bij het temperament van de aannemer, nam hij zijn toevlucht tot het weer vertellen dat het project niet op 10 juli zou worden begonnen, maar dat hij zou terugkomen en een datum zou noemen voor zijn bezoek bij u thuis. Het weer stond zijn bezoek op 10 juli toe en de klant was minder dan gelukkig.

Om de cliënt en de aannemer niet aan elkaar te binden, werd besloten dat de cliënt van zijn kant na de ondertekening van de aanbestede werken geen betalingen meer wilde totdat het project was voltooid en hij zijn aannemer had afgetekend en betaald voor de tv-camera’s, het geluidsdecor, speciale lichten, enz. en de architect had afgetekend voor ongeveer $6,00 per uur.

Eenvoudig vertrouwt op het vertrouwen tussen partijen en middelenVorkheftruck Snelheid verzending plaats moet over het hoofd zien de bemanning vergoedingen en contractbepalingen.

De kosten van het project werden geschat op ongeveer $2300-$2400.

Home Remodeling Magazine’s Kosten versus.

Lees meer:
Bedrijfsfilm maken 
communicatieadviseur 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.